Zijn er behalve het Joegoslavië-tribunaal nog andere internationale tribunalen om oorlogsmisdadigers te vervolgen?

Internationale rechtsorde

Zijn er behalve het Joegoslavië-tribunaal nog andere internationale tribunalen om oorlogsmisdadigers te vervolgen?

Ja, er zijn op dit moment vijf door de VN ingestelde internationale tribunalen om oorlogsmisdadigers te vervolgen, te weten: het Joegoslavië Tribunaal (tot eind 2017) het Internationaal gerechtshof voor Rwanda het Sierra Leone Tribunaal het Cambodja Tribunaal en het Speciaal Tribunaal voor Libanon. De komende jaren zullen enkele tribunalen verdwijnen. Eventuele herzieningen van vonnissen en allerlei administratieve taken neemt het Internationaal Strafhof (ICC) dan over. In plaats van een speciaal tribunaal zal meestal het Internationaal Strafhof toekomstige rechtszaken gaan uitvoeren.


Deel deze pagina