Zoeken

Web content search

Tijdens de verkiezingen in New York op 17 juni 2022 hebben de partijen bij het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) Prof. dr. Yvonne Donders benoemd tot lid bij het VN Comité welke toezicht houdt op de naleving van het IVBPR (BuPo-comité). In 2020 werd zij door het Koninkrijk der Nederlanden genomineerd voor deze positie. Yvonne Donders zal tussen 2023 en 2026 als lid van BuPo-comité op persoonlijke titel toezicht houden op de naleving van het IVBPR.

Het BuPo-Comité

Het BuPo-Comité bestaat in totaal uit 18 onafhankelijke experts die toezicht houden op de naleving van het IVBPR. De leden van het Comité worden genomineerd en benoemd door de verdragspartijen voor een termijn van vier jaren, waarna herverkiezing mogelijk is. Elke twee jaar vinden de verkiezingen plaats voor negen van de achttien zetels in het Comité. Het Comité houdt zich onder andere bezig met de periodieke rapportage van verdragspartijen onder het verdrag. Daarnaast kan het Comité onder het Optionele Protocol van het IVBPR individuele klachten van personen onderzoeken en daarover zienswijzen uitbrengen. Als laatste publiceert het Comité ook ‘General Comments’ met betrekking tot de algemene interpretatie van het IVBPR.