Zeegrenzen

Zeegrenzen

Nederland heeft zeegrenzen op de Noordzee en zeegrenzen in het Caribische deel van het Koninkrijk. Zeegrenzen bakenen maritieme zones af.

De afbakening van maritieme zones dient in overeenstemming te zijn met de relevante bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee

Het Verdrag onderscheidt vier maritieme zones:

  • territoriale zee (tot maximaal 12 zeemijl uit de kust),
  • aansluitende zone (12 tot maximaal 24 zeemijl uit de kust),
  • exclusieve economische zone (tot maximaal 200 zeemijl uit de kust), en
  • continentaal plat (de zeebodem).

Staten genieten bepaalde rechten en bevoegdheden in de verschillende zones. De wateren buiten deze zones behoren tot de volle zee, die niet kan worden onderwerpen aan de soevereiniteit van staten (zie ook ‘volle zee’).

Noordzee

Zeegrenzen op de Noordzee zijn vastgelegd in verdragen met België, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast omvat de Noordzee zones uit het Europese gemeenschappelijke visserijbeleid.

Caribische zee

Het Koninkrijk heeft zeegrenzen met diverse andere landen in het Caribisch gebied. Een deel van deze grenzen zijn vastgelegd in verdragen, maar niet alle zeegrenzen in het Caribisch gebied zijn officieel vastgelegd. In de Caribische zee grenst het Koninkrijk aan de volgende landen:

  • Dominicaanse Republiek;
  • Frankrijk (Saint Martin en Saint Barthélemy);
  • Saint Kitts en Nevis;
  • Verenigd Koninkrijk (Anguilla); en
  • Verenigde Staten (Amerikaanse Maagdeneilanden).

 Meer informatie over zeegrenzen vindt u op de website van het ministerie van Defensie