Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Het Centrum voor Internationaal Recht streeft ernaar dat iedereen deze website kan gebruiken. Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er allerlei eisen die zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Uit de toegankelijkheidstoets blijkt dat de website aan de meeste richtlijnen voldoet, maar dat nog een aantal verbeteringen mogelijk zijn.

U kunt het document hier downloaden

Wij werken momenteel aan deze verbeteringen en verwachten de werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te ronden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit melden via DJZ-CIR@minbuza.nl