Over het CIR

Over het CIR

Het Centrum voor Internationaal Recht (CIR) is het expertisecentrum van het Koninkrijk der Nederlanden voor de bewustwording, een consistente uitleg, de toepassing en naleving van het internationaal recht. Het CIR is in 2017 opgericht door de afdeling Internationaal Recht van de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ / DJZ / IR).

Voor wie, hoe en waarom?

Het CIR is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers bij de kerndepartementen in Den Haag en bij de diensten in de andere landen binnen het Koninkrijk die werkzaam zijn op het gebied van het internationaal recht. Ook belangstellenden van buiten de Haagse ministeries en de betreffende diensten kunnen het overgrote deel van de website raadplegen. Het parlement, de Raad van State en andere Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht, de advocatuur, de academische wereld, internationale organisaties, NGO’s, opiniemakers, denktanks, journalisten/media, geïnteresseerde burgers e.a. zijn uitdrukkelijk eveneens als doelgroep aangemerkt.

Het CIR beoogt zijn doel te bereiken door het opslaan, op peil houden, ontsluiten en delen van expertise op het terrein van het internationaal recht, waardoor (a) beter gebruik kan worden gemaakt van deze specialistische kennis binnen de rijksoverheid, (b) beter zichtbaar kan worden gemaakt welke bijdrage het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere onderdelen van de Rijksoverheid leveren aan de bevordering van de internationale rechtsorde en de naleving van het internationaal recht en (c) de bewustwording van de relevantie van het internationaal recht kan worden vergroot. Het CIR betrekt hierbij ook de ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid, en Infrastructuur en Waterstaat.

De doelstelling van het CIR sluit aan bij de beleidsdoelstellingen uit het Plan van Aanpak Modernisering van de diplomatie (pdf) van eind 2013. De afdelingen Internationaal Recht (DJZ / IR), Europees Recht (DJZ / ER) en Verdragen (DJZ / VE) van de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikken binnen de Rijksoverheid over unieke, specialistische en praktische kennis van het internationaal en Europees recht en het verdragenrecht en bieden deze kennis op een toegankelijke en gestructureerde wijze aan. Voor DJZ / ER kennen we het ECER (Expertisecentrum Europees Recht), voor verdragen de Verdragenbank en voor internationaal recht is er het CIR (Centrum voor Internationaal Recht). Hiermee draagt de directie DJZ substantieel bij aan het realiseren van in het Plan van Aanpak opgenomen beleidsdoelstellingen als het verlenen van excellente dienstverlening, en het zijn van een gewaardeerde samenwerkingspartner.

Wat biedt het CIR?

De kern van de CIR website bestaat uit thematisch geordende dossiers over allerlei aspecten van het internationaal recht. Deze dossiers bevatten:

  • informatie over het Nederlandse standpunt met betrekking tot (aspecten van) het internationaal recht;
  • informatie die essentieel is voor Nederland in de dagelijkse praktijk van interpretatie en toepassing van het internationaal recht.

Verder houdt het CIR zijn gebruikers op de hoogte van actuele ontwikkelingen van het internationaal recht door het publiceren van nieuws, events, jurisprudentie en verslagen van de Nederlandse bijdragen in internationale fora.

Alle dossiers en rubrieken kunnen worden doorzocht met behulp van de uitgebreide zoekfunctionaliteit die de CIR website biedt.

Het CIR is nog volop in ontwikkeling. In de toekomst zal CIR ook andere activiteiten ontplooien die bijdragen aan de doelstellingen van het CIR, zoals het verzorgen van bijeenkomsten en seminars.

De mensen achter het CIR

De redactie bestaat uit een clustercoördinator van het CIR en twee redacteuren. De redactie is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer en het up-to-date houden van de website en het organiseren van bijeenkomsten en seminars.

Contact

Via het Contactformulier kunt u een vraag stellen aan het CIR.