Privacy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens, die u op deze website opgeeft, gebruikt het Centrum voor Internationaal Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (CIR) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Rijksambtenaren hebben toegang tot het besloten deel van deze website waarvoor de naam, e-mailadres en organisatienaam nodig zijn.

Bewaren persoonsgegevens

CIR bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet- en regelgeving

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG.