Internationale rechtsorde

Ik las ergens dat Venezuela een buurland is van Nederland. Hoe zit dat?

Nederland kent drie bijzondere gemeenten, namelijk Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze drie gemeenten, die wel worden aangeduid als de BES-landen, liggen in het Caribisch gebied. Bonaire ligt voor de kust van Venezuela. Op deze manier is Venezuela een buurland van Nederland. Verder bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Behalve de bijzondere gemeente Bonaire liggen ook de landen Aruba en Curaçao voor de kust van Venezuela. De republiek Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden zijn dus buurstaten. Zie voor meer informatie en de geografische ligging: https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/caribisch-nederland/