Wat is de oudste (eerste) internationale organisatie?

Internationale rechtsorde

Wat is de oudste (eerste) internationale organisatie?

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is de oudste internationale organisatie ter wereld.
De oorsprong van de CCR gaat terug tot het Congres van Wenen in 1815. De slotakte van het Congres van Wenen van 9 juni 1815 had onder meer betrekking op de reglementering van de vrije scheepvaart op de Europese rivieren, waaronder Rijn, Maas en Schelde. In aanhangsel 16B van die slotakte werden bepalingen opgenomen om te komen tot de instelling van een diplomatieke conferentie van de Rijnoeverstaten in de vorm van een commissie "teneinde toezicht op het gemeenschappelijk reglement te kunnen houden en te voorzien in een orgaan, waar de oeverstaten kunnen beraadslagen over alle vragen de scheepvaart betreffend."

De eerste vergadering van de Centrale Commissie vond plaats op 15 augustus 1816 te Mainz. Op 31 maart 1831 werd de eerste Rijnvaartakte aangenomen, de Akte van Mainz. Daarmee werd de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de oudste intergouvernementele organisatie ter wereld. Dit verdrag is op 17 oktober 1868 vervangen door de Herziene Rijnvaartakte Mannheim.

Zie ook

Centrale Commissie voor de Rijnvaart


Gerelateerde dossiers