Welke internationaalrechtelijke organisatie bestaat het langst?

Internationale rechtsorde

Welke internationaalrechtelijke organisatie bestaat het langst?

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is de oudste gouvernementele organisatie ter wereld.
De slotakte van het Congres van Wenen van 9 juni 1815 had onder meer betrekking op de reglementering van de vrije scheepvaart op de Europese rivieren, waaronder Rijn, Maas en Schelde. In aanhangsel 16B van die slotakte werden bepalingen opgenomen om te komen tot de instelling van een diplomatieke conferentie van de Rijnoeverstaten in de vorm van een commissie "teneinde toezicht op het gemeenschappelijk reglement te kunnen houden en te voorzien in een orgaan, waar de oeverstaten kunnen beraadslagen over alle vragen de scheepvaart betreffend."

De eerste vergadering van de Centrale Commissie vond plaats op 15 augustus 1816 te Mainz. Op 31 maart 1831 werd de eerste Rijnvaartakte aangenomen, de Akte van Mainz. Daarmee werd de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de oudste gouvernementele organisatie ter wereld.


Gerelateerde dossiers