Antarctica

Banner - Antarctica

© Buitenlandse Zaken / Dick van der Kroef

Antarctica

Antarctica

Antarctica is een gebied ten zuiden van 60° zuiderbreedte. Het bestaat uit een landmassa, eilanden en aangrenzende zeegebieden. Zeven staten maken territoriale aanspraken op delen van Antarctica. Enkele staten hebben zich het recht voorbehouden om dergelijke aanspraken te maken en de overige staten, waaronder Nederland, zijn van mening dat Antarctica niet kan worden onderworpen aan de soevereiniteit van staten.

Op grond van het 'Verdrag inzake Antarctica' van 1 december 1959 zijn de aanspraken, althans tussen de partijen bij het verdrag, bevroren en wordt samengewerkt met betrekking tot het beheer van Antarctica. De oorspronkelijke partijen bij het verdrag en de partijen die hebben aangetoond substantieel wetenschappelijk onderzoek te verrichten (waaronder Nederland) behoren tot de groep van consultatieve partijen.

Beheer

De consultatieve partijen hebben stemrecht in het kader van de jaarlijkse bijeenkomsten van partijen (Antarctic Treaty Consultative Meetings). Tijdens deze bijeenkomsten worden besluiten genomen over het beheer van Antarctica. Besluiten die betrekking hebben op milieubescherming worden genomen op basis van een advies van een comité (Committee on Environmental Protection). In dit comité zijn vertegenwoordigd de partijen bij het 'Protocol inzake milieubescherming' bij het Verdrag inzake Antarctica van 4 oktober 1991, waaronder Nederland.

Geneste Applicaties

Doorzoek Antarctica

Doorzoek Antarctica

Contentverzamelaar