Cultureel erfgoed

Banner - Cultureel erfgoed

© Flickr / Frans Berkelaar

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Nederland onderschrijft het belang van de bescherming van cultureel erfgoed, zowel zijn eigen cultureel erfgoed als dat van andere staten. Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij verschillende verdragen over (de bescherming van) cultureel erfgoed, zoals de 'UNESCO Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer en eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhinderen' en het 'Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict'.

Immuniteit

In de praktijk doen zich regelmatig situaties voor waarbij het draait om de immuniteit van cultuurgoederen, zoals de kwestie van het Krimgoud dat door musea op de Krim aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam was uitgeleend voor een tentoonstelling. Culturele eigendommen van staten die deel uitmaken van een tentoonstelling van objecten van wetenschappelijk, cultureel of historisch belang en die niet te koop worden aangeboden of zijn beoogd om te koop te worden aangeboden, zijn in Nederland zoveel mogelijk gevrijwaard van beslaglegging. Dit is gebaseerd op Nederlandse wetgeving en op onder het internationaal recht bestaande verplichtingen.

Recuperatie

Ook doen zich in de praktijk situaties voor waarin het gaat om het terughalen van cultuurgoederen die in relatie tot de Tweede Wereldoorlog uit Nederland zijn verdwenen. Dit houdt verband met het zogenaamde recuperatiebeleid, waarvoor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap primair verantwoordelijk is en waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken een adviserende rol heeft. Uitgangspunt van de Nederlandse recuperatieclaims is het internationaal recht en met name de 'Inter-Allied Declaration against Acts of Dispossession committed in Territories under Enemy Occupation or Control' die op 5 januari 1943 in Londen werd ondertekend. Een staat recupereert niet altijd voor zichzelf maar kan dat ook doen voor particulieren.

Geneste Applicaties

Doorzoek Cultureel erfgoed

Doorzoek Cultureel erfgoed

Contentverzamelaar