Cyber

Banner - Cyber

© Alamy stock photo

Cyber

Cyber

Nederland zet in op een open, veilig en vrij cyberdomein. Hierin worden kansen die digitalisering onze economie en samenleving biedt volop benut, dreigingen het hoofd geboden en fundamentele rechten en waarden beschermd.

Uitgangspunt is dat het bestaande internationaal recht niet alleen offline maar ook online van toepassing is. Hoe een bestaande regel van internationaal recht kan worden toegepast in het cyberdomein is echter niet altijd bij voorbaat duidelijk. Dit is het gevolg van de specifieke eigenschappen van informatie- en communicatietechnologie.

Geneste Applicaties

Doorzoek Cyber

Doorzoek Cyber

Contentverzamelaar