Drugsbestrijding

Banner - Drugsbestrijding

© Politie / Peter Monteny

Drugsbestrijding

Drugsbestrijding

Het Nederlandse beleid ten aanzien van drugsbestrijding wordt mede ingegeven door de verplichtingen die deel uitmaken van verdragen over drugsbestrijding waarbij Nederland partij is.

Dit zijn onder meer de drie grootste drugsverdragen die in VN verband tot stand zijn gekomen, te weten:

  • het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961,
  • het Verdrag over psychotrope stoffen van 1971 en
  • het VN-verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988.

Een belangrijk doel van de eerste twee verdragen is het codificeren van internationaal toepasselijke beheersmaatregelen om de beschikbaarheid van verdovende middelen en psychotrope stoffen voor medische en wetenschappelijke doeleinden te waarborgen en te voorkomen dat deze in illegale kanalen terecht komen. Ze bevatten ook algemene bepalingen over drugsgebruik.

Het VN‑verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen voorziet daarnaast in maatregelen tegen drugshandel, met inbegrip van voorzieningen tegen het witwassen van geld. Dit verdrag voorziet in internationale samenwerking ten aanzien van bijvoorbeeld de uitlevering van drugshandelaren, gecontroleerde levering van verdovende middelen en psychotrope stoffen, en overdracht van procedures.

Geneste Applicaties

Doorzoek Drugsbestrijding

Doorzoek Drugsbestrijding

Contentverzamelaar