Economie

Banner - Economie

© Buitenlandse Zaken / Marcel Vogel

Economie

Economie

Sinds de Tweede Wereldoorlog streeft de internationale gemeenschap naar het vergroten van de economische afhankelijkheid tussen staten en integratie van nationale economie├źn. Deze economische globalisering gaat samen met en wordt ondersteund door de ontwikkeling van internationale rechtsregels en institutionele structuren. De regulering heeft betrekking op het gedrag van staten, van internationale organisaties en van particuliere ondernemingen die actief zijn in de internationale economische arena.

Nederland zet zich vooral in voor regels voor internationale handel en investeringen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in de relatie tussen de EU met derde landen, en voor regels op het terrein van investeringsbescherming, zoals ook vastgelegd in bilaterale investeringsverdragen tussen Nederland en derde landen.

Zie ook

WTO, World Trade Organization

Geneste Applicaties

Doorzoek Economie

Doorzoek Economie

Contentverzamelaar