Energie

Banner - Energie

© Rijksoverheid / Marcel Molle

Energie

Energie

In een wereld van toenemende economische afhankelijkheid van staten onderling neemt het belang van zekerheid wat betreft energievoorziening toe. Internationale afspraken moeten zorgen voor een evenwichtige energieverdeling en een efficiƫnt kader bieden voor internationale samenwerking.

Het Energiehandvestverdrag is een verdrag dat ziet op het versterken van de rechtsstaat wat betreft energiezaken door het maken van afspraken die door alle deelnemende staten moeten worden nageleefd, waardoor de risico's die verband houden met energiegerelateerde investeringen en handel worden verminderd.

Daarnaast is Nederland een van de vestigingslanden van Urenco dat verrijkt uranium levert als brandstof voor kerncentrales. Nederland is ervoor verantwoordelijk dat dit uranium vreedzaam wordt gebruikt en daarmee de verspreiding (proliferatie) van kernwapens wordt voorkomen.

Geneste Applicaties

Doorzoek Energie

Doorzoek Energie

Contentverzamelaar