Humanitair oorlogsrecht

Banner - Humanitair oorlogsrecht

© ANP

Humanitair oorlogsrecht

Humanitair oorlogsrecht

Tijdens gewapende conflicten is het humanitair oorlogsrecht (ook wel internationaal humanitair recht of ius in bello) van toepassing. Het humanitair oorlogsrecht begrenst de middelen en manieren van oorlogvoering en beschermt personen die niet, of niet langer, deelnemen aan de gewapende strijd, zoals burgers en gewonde of gevangen genomen strijders.

Het humanitair oorlogsrecht beoogt een evenwicht te vinden tussen humaniteit en militaire noodzaak. Daarbij worden twee soorten gewapende conflicten onderscheiden, te weten gewapende conflicten tussen staten (internationaal gewapend conflict) en gewapende conflicten tussen een regeringsleger en een of meer gewapende groepen, of tussen deze gewapende groepen onderling (niet‑internationaal gewapend conflict).

Het humanitair oorlogsrecht moet niet worden verward met de regels over de rechtmatigheid van geweldgebruik in het internationaal recht (ius ad bellum).

Verdragen

De belangrijkste verdragen op het terrein van het humanitair oorlogsrecht zijn de vier Verdragen van Genève (Geneefse Conventies) van 1949 en twee Additionele Protocollen van 1977. In 2005 is een derde Additioneel Protocol aangenomen over een aanvullend beschermend embleem. Ook eerdere verdragen zoals de verdragen opgesteld tijdens de Haagse vredesconferenties van 1899 en 1907, waaronder het Haagse Landoorlogreglement van 1907, zijn van voortdurende betekenis, als verdragsrecht en omdat de regels onderdeel zijn gaan uitmaken van internationaal gewoonterecht.

Humanitair Oorlogsrecht Platform Nederland

Op 30 juni 2020 is het Nationaal Platform voor Humanitair Oorlogsrecht ingesteld in Nederland naar aanleiding van aanbevelingen van de Internationale Conferentie van de Rode Kruis / Rode Halve Maan Beweging. Aan de vierjaarlijkse Internationale Rode Kruis Conferentie nemen de verdragspartijen bij de Verdragen van Genève en alle onderdelen van de Rode Kruis / Rode Halve Maan Beweging deel. Zij bespreken dan actuele thema’s rondom humanitaire hulpverlening en humanitair oorlogsrecht.

Het Nationaal Platform bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie en het Nederlandse Rode Kruis. De voornaamste taak van het Platform is de bevordering van de samenwerking op het gebied van de implementatie, naleving en bevordering van de kennis over het humanitair oorlogsrecht in Nederland.

Zie ook

ICRC, International Committee of the Red Cross

Geneste Applicaties

Doorzoek Humanitair oorlogsrecht

Doorzoek Humanitair oorlogsrecht

Contentverzamelaar