Inloggen Account aanvragen

Humanitair oorlogsrecht

Banner - Humanitair oorlogsrecht

Humanitair oorlogsrecht

Humanitair oorlogsrecht

Tijdens gewapende conflicten is het humanitair oorlogsrecht (ook wel internationaal humanitair recht of ius in bello) van toepassing. Het humanitair oorlogsrecht begrenst de middelen en manieren van oorlogvoering en beschermt personen die niet, of niet langer, deelnemen aan de gewapende strijd, zoals burgers en gewonde of gevangen genomen strijders. Het humanitair oorlogsrecht beoogt een evenwicht te vinden tussen humaniteit en militaire noodzaak. Daarbij worden twee soorten gewapende conflicten onderscheiden, te weten gewapende conflicten tussen staten (internationaal gewapend conflict) en gewapende conflicten tussen een regeringsleger en een of meer gewapende groepen, of tussen deze gewapende groepen onderling (niet‑internationaal gewapend conflict). Het humanitair oorlogsrecht moet niet worden verward met de regels betreffende de rechtmatigheid van geweldgebruik in het internationaal recht (ius ad bellum).

De belangrijkste verdragen op het terrein van het humanitair oorlogsrecht zijn de vier Verdragen van Genève (Geneefse Conventies) van 1949 en twee Additionele Protocollen van 1977. In 2005 is een derde Additioneel Protocol aangenomen over een aanvullend beschermend embleem. Ook eerdere verdragen zoals de verdragen opgesteld tijdens de Haagse vredesconferenties van 1899 en 1907, waaronder het Haagse Landoorlogreglement van 1907, zijn van voortdurende betekenis, als verdragsrecht en omdat de regels onderdeel zijn gaan uitmaken van internationaal gewoonterecht.

Geneste Applicaties

Doorzoek Humanitair Oorlogsrecht

Doorzoek Humanitair Oorlogsrecht

Contentverzamelaar