Kosmische ruimte

Banner - Kosmische ruimte

© Flickr / Robert Sullivan

Kosmische ruimte

Kosmische ruimte

Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij alle ruimteverdragen, inclusief het 'Maanverdrag'. Als lid van het VN comité voor het vreedzame gebruik van de ruimte (VN COPUOS) draagt het Koninkrijk bij aan de bevordering en tenuitvoerlegging van deze verdragen. Het Koninkrijk beschouwt de maan, andere hemellichamen en hun natuurlijke hulpbronnen, als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. De exploratie en exploitatie ervan dient volgens het Koninkrijk te geschieden in het belang van alle landen ter wereld.

Tussen 2015 en 2019 heeft The Hague International Space Resources Governance Working Group, onder voorzitterschap van Nederland, zich gebogen over het opstellen van bouwstenen (Building Blocks) voor de ontwikkeling van een internationaal regime voor de regulering van de exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in de kosmische ruimte. De deelnemers aan deze werkgroep waren vertegenwoordigers van staten, internationale organisaties, bedrijven, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Op 12 november 2019 zijn de Building Blocks (pdf) door de werkgroep vastgesteld. Het secretariaat van de werkgroep heeft ook een commentaar bij de Building Blocks gepubliceerd. De volgende fase is de verspreiding ervan in de relevante overlegorganen, waaronder de VN COPUOS.

Zie ook

UNOOSA, UN Office for Outer Space Affairs

Geneste Applicaties

Doorzoek Kosmische ruimte

Doorzoek Kosmische ruimte

Contentverzamelaar