Inloggen Account aanvragen

Kosmische ruimte

Banner - Kosmische ruimte

Kosmische ruimte

Kosmische ruimte

Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij alle ruimteverdragen, inclusief het Maanverdrag. Als lid van het VN comité voor het vreedzame gebruik van de ruimte (VN COPUOS) draagt het Koninkrijk bij aan de promotie en implementatie van deze verdragen. Het Koninkrijk beschouwt de maan, andere hemellichamen en hun natuurlijke hulpbronnen als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. De exploratie en exploitatie ervan dient volgens het Koninkrijk te geschieden in het belang van alle landen ter wereld.

In 2015 is The Hague Space Resources Governance Working Group onder voorzitterschap van Nederland van start gegaan. De Working Group heeft als doel het opstellen van Building Blocks die onderdeel kunnen zijn van een regime voor mijnbouw in de ruimte. Deze werkgroep verenigt staten, internationale organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden. In de nazomer van 2017 is het concept van de Building Blocks afgerond. De volgende fase is de verspreiding ervan in de relevante overlegorganen, waaronder VN COPUOS.

Geneste Applicaties

Doorzoek Kosmische ruimte

Doorzoek Kosmische ruimte

Contentverzamelaar