Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Banner - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

© ANP

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een wezenlijk onderdeel van ondernemerschap. Het is gebaseerd op het principe dat bedrijven een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om in het kader van hun activiteiten bij te dragen aan de economische, ecologische en sociale vooruitgang teneinde duurzame ontwikkeling te bevorderen, in het bijzonder wanneer zij in het buitenland actief zijn.

De uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verantwoordelijkheden van bedrijven en overheden zijn onder meer neergelegd in:

  • de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen;
  • de UN Guiding Principles on Business and Human Rights;
  • de Recommendation CM/Rec2016(3) of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Business and Human Rights.

Kernelement is het toepassen van due diligence (gepaste zorgvuldigheid) door bedrijven.

Risico's

Het is primair de verantwoordelijkheid van bedrijven om risico’s, zoals op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptie en mogelijke negatieve milieueffecten, te identificeren, te voorkomen of te mitigeren en rekenschap af te leggen over de wijze waarop zij met de geïdentificeerde risico’s omgaan.

De overheid helpt bedrijven om deze mogelijke risico’s te identificeren, bijvoorbeeld

  • door middel van de MVO Risico Checker en de KPMG Sector Risico Analyse;
  • via informatieverstrekking door de Nederlandse ambassades;
  • via gesprekken die de Nederlandse uitvoeringsorganisaties (RVO) voeren met bedrijven over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Geneste Applicaties

Doorzoek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Doorzoek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Contentverzamelaar