Piraterijbestrijding

Banner - Piraterijbestrijding

© ANP

Piraterijbestrijding

Piraterijbestrijding

Al jarenlang heeft de koopvaardij veel last van moderne piraterij in verschillende delen van de wereld, met name in de Hoorn van Afrika. Piraterij is in strijd met het internationaal recht, in het bijzonder met het Verdrag van de VN inzake het recht van de zee (het Zeerechtverdrag). Dit verdrag biedt ook de rechtsgrond voor het optreden tegen piraten op volle zee.

Met de bestrijding van piraterij draagt Nederland bij aan het handhaven van de internationale rechtsorde. Nederland heeft dan ook diverse militaire eenheden ingezet in het kader van internationale militaire operaties die piraterij bestrijden.

Vessel Protection Detachments

Om afdoende bescherming te bieden aan koopvaardijschepen die onder de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden varen, zet Nederland daarnaast sinds 2011 militaire beveiligingsteams in, zogenaamde Vessel Protection Detachments (VPDs). Deze teams bieden bescherming tegen de dreiging van piraterij voor de kust van Somaliƫ en op de Indische Oceaan.

De rechtsgrondslag in het internationaal recht voor het inzetten van militaire VPDs is gebaseerd op de rechtsmacht van de vlagstaat over schepen die zijn vlag voeren.

Geneste Applicaties

Doorzoek Piraterijbestrijding

Doorzoek Piraterijbestrijding

Contentverzamelaar