Transport

Banner - Transport

© Rijksoverheid

Transport

Transport

Nederland noemt zich graag de ‘Gateway to Europe’, de toegangspoort tot Europa. De Nederlandse handelsgeest en de geografische ligging in de Rijn-Maasdelta hebben ervoor gezorgd dat Nederland een vervoersland bij uitstek is geworden.

Nederland beschikt onder meer over een zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste binnenvaartvloot van Europa en met de havens van vooral Rotterdam en Amsterdam over de grootste havencapaciteit van Europa. Daarnaast behoort Nederland tot de drie grootste wegvervoerlanden van de EU. Amsterdam Airport Schiphol is een andere belangrijke Nederlandse toegangspoort voor Europa. De luchthaven is thuisbasis van de oudste, nog operationele luchtvaartmaatschappij ter wereld: de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.

Internationaal georiënteerd

Het Nederlandse vervoer is vanwege het grote achterland sterk internationaal georiënteerd en dient zich daarom te houden aan internationaal afgesproken spelregels op dit gebied. Deze zijn neergelegd in multilaterale verdragen en overeenkomsten, bijvoorbeeld in het kader van de VN of de EU, maar ook in bilaterale afspraken die de Nederlandse overheid met andere landen heeft gemaakt.

U vindt hier (informatie over) de belangrijke verdragen die het internationale vervoer door de lucht, over zee, over binnenwateren en over de weg reguleren (het Nederlandse internationale spoorwegvervoer is relatief marginaal). Het betreft documenten die het meest relevant zijn voor het standpunt van Nederland met betrekking tot de interpretatie en toepassing van het internationaal recht op het gebied van vervoer, niet alleen primaire bronnen als verdragsteksten of parlementaire stukken maar ook stukken die een beeld geven van het Nederlandse beleid.

  • Op maritiem gebied treft u onder meer aan het Verdrag van de VN inzake het recht van de zee (het Zeerechtverdrag), en documenten betreffende de Nederlandse opstelling in het Arctic Sunrise dossier en de piraterijbestrijding.
  • Op binnenvaartgebied is de Akte van Mannheim van 17 oktober 1868 van belang omdat deze Akte het beginsel van vrijheid van de scheepvaart op de Rijn met betrekking tot de handel regelt, de eerste vorm van een vrije en gemeenschappelijke transportmarkt in Europa.
  • Op luchtvaartgebied treft u bijvoorbeeld aan het Verdrag van Chicago, maar ook het onderzoeksrapport van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid over het neerhalen van vlucht MH17 en afspraken tussen de Nederlandse overheid en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen over het delen van informatie voor het overvliegen van conflictgebieden.
  • Op het gebied van het internationale wegvervoer zijn de verdragen te vinden die bepalend zijn voor regels met betrekking tot het verkeer op de weg, verkeerstekens, motorrijtuigen en aanhangwagens, bestuurders van motorrijtuigen, afspraken over uiterlijke kenmerken van voertuigen en nationale en internationale rijbewijzen.

Zie ook

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Geneste Applicaties

Doorzoek Transport

Doorzoek Transport

Contentverzamelaar