Vredesmachten

Banner - Vredesmachten

© Buitenlandse Zaken / Gerben van Es

Vredesmachten

Vredesmachten

Nederland levert geregeld een bijdrage aan vredesmachten, waaronder vredesmachten die in het leven zijn geroepen door de VN, de NAVO of de EU. VN vredesmachten worden doorgaans opgericht bij resolutie van de VN Veiligheidsraad op basis van hoofdstuk VII van het VN Handvest.

De afgelopen decennia hebben vredesmachten een ruimer takenpakket gekregen. Voorbeelden hiervan zijn het beschermen van burgers of het assisteren bij ontwapening. Een VN vredesmacht kan uit verschillende onderdelen bestaan, met mogelijke inzet van politiepersoneel, militair en civiel personeel.

Geneste Applicaties

Doorzoek Vredesmachten

Doorzoek Vredesmachten

Contentverzamelaar