Wapens

Banner - Wapens

© Alamy stock photo

Wapens

Wapens

Nederland werkt internationaal actief mee aan wapenbeheersing en aan de implementatie van verdragen die daarop zijn gericht. Doel is conventionele wapens in de wereld te verminderen en verspreiding (proliferatie) van massavernietigingswapens (chemische, biologische en kernwapens) tegen te gaan.

Zo reguleert het Wapenhandelsverdrag (ATT), dat eind 2014 in werking is getreden, de internationale handel in conventionele wapens. Dit verdrag voorkomt onder andere dat deze wapens worden geëxporteerd naar landen waar een duidelijk risico bestaat dat zij zullen worden gebruikt voor het begaan van internationale misdrijven, zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en andere ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht en mensenrechten.

Het Non‑proliferatieverdrag uit 1970 richt zich op nucleaire ontwapening, non‑proliferatie van kernwapens en het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie.

Het Chemische wapensverdrag uit 1992 verbiedt onder meer het ontwikkelen, produceren, gebruiken of doorvoeren van chemische wapens.

Het Biologische wapensverdrag uit 1972 verbiedt gebruik, ontwikkeling, productie, verkrijging, overdracht en opslag van biologische en toxine wapens.

Zie ook

OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

Geneste Applicaties

Doorzoek Wapens

Doorzoek Wapens

Contentverzamelaar