Hoe is het Internationaal Strafhof samengesteld?

Internationale rechtsorde

Hoe is het Internationaal Strafhof samengesteld?

Het Internationaal Strafhof is opgericht bij verdrag, het Statuut van Rome. Het Statuut benoemt in artikel 34 de volgende organen van het Strafhof:

  • Presidium
  • afdelingen Beroep,┬áBerechting en Vooronderzoek
  • Parket van de Aanklager
  • Griffie

Het Internationaal Strafhof bestaat uit 18 rechters: een president, twee vicepresidenten en vijftien rechters die zitting hebben in de afdelingen Beroep, Berechting en Vooronderzoek. De rechters en de aanklager zijn onderdanen van de staten die partij zijn bij het Statuut van Rome en worden gekozen door de vergadering van verdragspartijen (Vergadering van Staten die Partij zijn).

Zie ook

Internationaal Strafhof