Hoe is het Internationaal Strafhof samengesteld?

Internationale rechtsorde

Hoe is het Internationaal Strafhof samengesteld?

Het Internationaal Strafhof is blijkens artikel 34 van het Statuut van Rome samengesteld uit de volgende organen:

  • het Presidium;
  • Een Afdeling Beroep, een Afdeling Berechting en een Afdeling Vooronderzoek;
  • Het Parket van de Aanklager;
  • De Griffie.

Het Internationaal Strafhof bestaat uit een president, twee vicepresidenten en vijftien rechters die zitting hebben in de afdelingen Beroep, Berechting en Vooronderzoek. De rechters en de aanklager zijn afkomstig uit de staten die partij zijn bij het Statuut van Rome en worden gekozen door de Vergadering van Staten.

Zie ook

Internationaal Strafhof