Is er een overzicht van alle missies waaraan Nederland heeft deelgenomen?

Internationale rechtsorde

Is er een overzicht van alle missies waaraan Nederland heeft deelgenomen?

Ja, op de website van het ministerie van Defensie is een overzicht opgenomen van de militaire missies, waaronder missies om de internationale rechtsorde te handhaven en internationale humanitaire missies, waaraan Nederland sinds 1947 heeft deelgenomen. Zie Historische missies, ministerie van Defensie

De website bevat ook een overzicht van (en informatie over) de huidige Nederlandse militaire missies in het buitenland. Zie Missies in het buitenland, ministerie van Defensie

 


Gerelateerde dossiers