Is er een overzicht van alle missies waaraan Nederland heeft deelgenomen?

Internationale rechtsorde

Is er een overzicht van alle missies waaraan Nederland heeft deelgenomen?

Ja, er is een overzicht van de missies waaraan Nederland sinds 1947 heeft deelgenomen, zoals internationale humanitaire missies en missies om de internationale rechtsorde te handhaven. ZieĀ Historische missies, ministerie van Defensie


Gerelateerde dossiers