Wanneer is er sprake van een internationaal gewapend conflict?

Internationale rechtsorde

Wanneer is er sprake van een internationaal gewapend conflict?

Van een internationaal gewapend conflict is sprake wanneer één of meerdere staten gewapend geweld gebruiken tegen een andere staat. Of een situatie een internationaal gewapend conflict is, moet blijken uit de feiten. Verder moet het gebruik van geweld aan een staat zijn toe te rekenen. Dit betekent dat de handeling moet zijn begaan door de strijdkrachten van die staat of door andere personen of groepen die namens de staat optreden. Handelingen van private personen kunnen geen aanleiding geven tot een internationaal gewapend conflict. Ook bezetting is een vorm van internationaal gewapend conflict. Van een bezetting is sprake wanneer grondgebied zich feitelijk bevindt onder het gezag van een vijandelijk leger.


Gerelateerde dossiers