Wanneer is er sprake van een niet-internationaal gewapend conflict?

Internationale rechtsorde

Wanneer is er sprake van een niet-internationaal gewapend conflict?

Van een niet-internationaal conflict is sprake wanneer een regering tegen niet-statelijke georganiseerde gewapende groeperingen vecht of wanneer twee of meer georganiseerde gewapende niet-statelijke groeperingen tegen elkaar strijden. Interne onrust is hiervoor niet genoeg: er is een bepaalde mate van intensiteit van het conflict vereist en ook een minimale mate van organisatie van de niet-statelijke groepering.


Gerelateerde dossiers