Wat is precies het verschil tussen een ambassade en een consulaat?

Internationale rechtsorde

Wat is precies het verschil tussen een ambassade en een consulaat?

Een ambassade, ook wel ‘diplomatieke missie’ of kortweg ‘missie’ genoemd, is de formele vertegenwoordiging van een land, bijvoorbeeld van het Koninkrijk der Nederlanden, in een ander land. De ambassade is vrijwel altijd gevestigd in de hoofdstad van dat andere land, de zogenaamde ‘ontvangende staat’, of in elk geval in de plaats waar de regering van dat land is gevestigd. In Nederland bijvoorbeeld in Den Haag. Een land heeft slechts één ambassade in een ander land. Een ambassade wordt geleid door een ambassadeur.

Een consulaat, of consulaire post, vertegenwoordigt een land bij de bevolking van een ander land. Een consulaat verleent diensten aan de bevolking van dat (ontvangende) land, bijvoorbeeld visaverlening, en ook aan de eigen onderdanen van het consulaat in het andere land, vooral op het gebied van burgerlijke stand en het bevorderen van handelscontacten. Overigens hebben veel ambassades ook een consulaire afdeling. Een land kan, naast een ambassade, een of meer consulaten in een land hebben, bijvoorbeeld in belangrijke handels- of havensteden. Grote consulaten worden soms tot consulaat-generaal benoemd. In dat geval valt een aantal gewone consulaten onder een bepaald consulaat-generaal. Een consulaat wordt geleid door een consul; een consulaat-generaal door een consul-generaal.

Behalve de ambassade en het consulaat die een land in of bij (de bevolking van) een ander land vertegenwoordigen, beschikken landen ook over een vertegenwoordiging bij internationale organisaties. Deze vertegenwoordiging wordt ook wel permanente vertegenwoordiging (PV) genoemd en heeft als taak de belangen van het land bij een internationale organisatie te behartigen (bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de Europese Unie). Ook het Koninkrijk der Nederlanden beschikt over dergelijke vertegenwoordigingen, bijvoorbeeld in Brussel (EU), Genève, Wenen en New York (VN).

Op Rijksoverheid.nl staat een overzicht van ambassades, consulaten en andere vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden.