Wat is precies het verschil tussen een ambassade en een consulaat?

Internationale rechtsorde

Wat is precies het verschil tussen een ambassade en een consulaat?

Een ambassade, ook wel diplomatieke missie of kortweg missie genoemd, is de formele vertegenwoordiging van een staat, bijv. het Koninkrijk der Nederlanden, in een andere staat. De ambassade is vrijwel altijd gevestigd in de hoofdstad van de ontvangende staat, of in elk geval in de plaats waar de regering van die staat is gevestigd. Een staat heeft slechts één ambassade in een andere staat. Een ambassade wordt vertegenwoordigd door een ambassadeur.

Een consulaat, of consulaire post, vertegenwoordigt een land bij de bevolking van een ander land. Een consulaat verleent diensten aan de bevolking, bijv. visaverlening, en aan de eigen onderdanen in het andere land, vooral op het gebied van burgerlijke stand en bevorderen van handelscontacten. Overigens hebben veel ambassades ook een consulaire afdeling. Een land kan, naast een ambassade, een of meer consulaten in een land hebben, bijvoorbeeld in belangrijke handels- of havensteden. Grote consulaten worden soms tot consulaat-generaal benoemd. In dat geval ressorteert een aantal gewone consulaten onder een bepaald consulaat-generaal. Een consulaat wordt vertegenwoordigd door een consul; een consulaat-generaal door een consul-generaal.

Behalve de ambassade en het consulaat is er ook de permanente vertegenwoordiging (PV). Dat is een vertegenwoordiging van een land die de belangen van dat land behartigt bij een internationale organisatie (bijv. de Verenigde Naties, de Europese Unie).

Op Rijksoverheid.nl staat een overzicht van ambassades, consulaten en andere vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden.