Wat zijn internationale misdrijven?

Internationale rechtsorde

Wat zijn internationale misdrijven?

De term 'internationale misdrijven' is een verzamelbegrip voor een aantal zeer ernstige schendingen van het internationale recht: genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, foltering en gedwongen verdwijningen.

In Nederland zijn deze misdrijven opgenomen in de Wet internationale misdrijven. De ernstigste misdrijven die de gehele internationale gemeenschap met zorg vervullen, zijn opgenomen in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, zo luidt de preambule van dit verdrag. Deze misdrijven zijn: genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en het misdrijf agressie, artikelen 6, 7, 8 en 8bis van het Statuut.