Welke staten zijn lid van de NAVO en sinds wanneer?

Internationale rechtsorde

Welke staten zijn lid van de NAVO en sinds wanneer?

Nederland is lid van de NAVO. Dit is een militaire samenwerking van 30 landen uit Noord-Amerika en Europa. De NAVO regelt de wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de westerse landen. Artikel 5 uit het verdrag vormt de kern. Daarin staat dat een aanval op een van de landen wordt gezien als een aanval op allemaal. Nederland maakt vanaf het begin deel uit van het samenwerkingsverband.

Actuele informatie over het aantal NAVO-lidstaten met vermelding van het jaar van toelating tot de organisatie is te raadplegen via de website van de NAVO, zie onderwerp Lidstaten. De site biedt alfabetische landensortering en sortering naar datum van toetreding. Deze informatie is ook beschikbaar via de Verdragenbank.

Zie ook


Gerelateerde dossiers