Lidmaatschap

Banner - Lidmaatschap

© UN Photo / Jean-Marc Ferré

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het Koninkrijk der Nederlanden is lid bij verschillende internationale gouvernementele organisaties (IGOs), met als bekendste voorbeeld de VN. Lidmaatschap van een IGO brengt zowel rechten als plichten mee. Hoewel oorspronkelijk alleen staten lid konden worden van IGOs, staat lidmaatschap tegenwoordig vaak ook open voor (andere) IGOs. Zo is de EU lid van de Wereldhandelsorganisatie. Voor lidmaatschap van een IGO bij een andere IGO kunnen wel afwijkende regels gelden, bijvoorbeeld het ontbreken van stemrecht.

Een staat kan op verschillende momenten en manieren lid worden van een IGO. Het is mogelijk om lid te worden van een IGO bij de oprichting van de organisatie. Ook is het voor staten vaak mogelijk om na oprichting lid te worden door toe te treden tot de organisatie. Ten aanzien van toetreding kunnen bepaalde voorwaarden gelden, bijvoorbeeld dat een staat zich binnen een bepaalde geografische regio bevindt (Organisatie van Afrikaanse Staten). Ook kan in het oprichtingsverdrag van de organisatie zijn bepaald dat alle leden unaniem instemmen met het toelaten van een nieuw lid (dit geldt bijvoorbeeld voor de EU), terwijl bij andere organisaties een meerderheid volstaat (zoals in het geval van de VN).

Naast lidmaatschap zijn vaak ook andere vormen van deelname aan een IGO mogelijk, zoals een geassocieerd lidmaatschap. Daarnaast is het mogelijk dat staten, (internationale) organisaties, en andere entiteiten een waarnemersstatus krijgen. Een geassocieerd of waarnemend lid van een IGO heeft minder rechten binnen de IGO dan een volwaardig lid.

Een lidmaatschap van een IGO kan op verschillende manieren tot een einde komen. Zowel de organisatie zelf als een lid van de organisatie kan ophouden te bestaan. Daarnaast is het binnen sommige organisaties mogelijk dat een lid wordt uitgestoten. Ten slotte, en dit is tevens de meest voorkomende vorm van beëindiging van lidmaatschap, kan een lid van een organisatie zich terugtrekken uit de organisatie, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan bij de EU.

U vindt hier een selectie aan informatie over het lidmaatschap van het Koninkrijk der Nederlanden van IGOs.

Geneste Applicaties

Doorzoek Lidmaatschap

Doorzoek Lidmaatschap

Contentverzamelaar