Welke staten zijn lid van de NAVO en sinds wanneer?

Internationale rechtsorde

Welke staten zijn lid van de NAVO en sinds wanneer?

Actuele informatie over het aantal NAVO-lidstaten met vermelding van het jaar van toelating tot de organisatie is te raadplegen via de website van de NAVO, zie onderwerp Lidstaten. De site biedt alfabetische landensortering en sortering naar datum van toetreding. Deze informatie is ook beschikbaar via de Verdragenbank.


Gerelateerde dossiers