Welke rechten en plichten heeft een combattant?

Internationale rechtsorde

Welke rechten en plichten heeft een combattant?

Combattanten hebben rechten en plichten onder het humanitair oorlogsrecht. Een combattant heeft het recht rechtstreeks deel te nemen aan vijandelijkheden tussen staten. Een combattant is verder onder andere verplicht zich te onderscheiden van de burgerbevolking bij een aanval of bij een militaire operatie ter voorbereiding van een aanval. Ook heeft een gevangen genomen combattant recht op bescherming als krijgsgevangene.


Gerelateerde dossiers