Welke rechten en plichten heeft een krijgsgevangene?

Internationale rechtsorde

Welke rechten en plichten heeft een krijgsgevangene?

Een krijgsgevangene geniet bescherming onder de regels van het humanitair oorlogsrecht. Zo mogen krijgsgevangenen niet worden gestraft voor hun deelname aan de vijandelijkheden. Het Derde Verdrag van Genève van 1949 bevat gedetailleerde regels over de behandeling van krijgsgevangenen. Een van de belangrijkste bepalingen van dit verdrag is het recht op een menswaardige behandeling. Er rusten ook plichten op krijgsgevangenen, zoals de verplichting om bijvoorbeeld bepaalde informatie prijs te geven.


Gerelateerde dossiers