Welke staten zijn lid van de VN en sinds wanneer?

Internationale rechtsorde

Welke staten zijn lid van de VN en sinds wanneer?

Actuele informatie over het aantal VN-lidstaten (en waarnemers bij de organisatie) met vermelding van het jaar van toelating tot de organisatie is te raadplegen via de website van de Verenigde Naties, zie Member States.


Gerelateerde dossiers