Welke staten zijn lid van de VN en sinds wanneer?

Internationale rechtsorde

Welke staten zijn lid van de VN en sinds wanneer?

Actuele informatie over het aantal VN-lidstaten [en waarnemers bij de organisatie] met vermelding van het jaar van toelating tot de organisatie is te raadplegen via de website van de Verenigde Naties, zieĀ Member States.


Gerelateerde dossiers