Wie is een combattant onder het humanitair oorlogsrecht?

Internationale rechtsorde

Wie is een combattant onder het humanitair oorlogsrecht?

Volgens het Derde Verdrag van Genève van 1949 hebben verschillende categorieën personen de status van combattant in een internationaal gewapend conflict. De meest voorkomende categorie bestaat uit alle leden van de strijdkrachten van een partij bij het conflict, met uitzondering van medisch en religieus personeel. Ook leden van andere milities en vrijwilligerskorpsen van een partij bij het conflict zijn combattanten, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, waaronder het openlijk dragen van wapens. Het Eerste Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève omschrijft combattanten als leden van alle georganiseerde strijdkrachten, groepen en eenheden die onder een bevel staan dat tegenover een conflictpartij verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn ondergeschikten.


Gerelateerde dossiers