Wie is een krijgsgevangene onder het humanitair oorlogsrecht?

Internationale rechtsorde

Wie is een krijgsgevangene onder het humanitair oorlogsrecht?

Iedere combattant die tijdens een gewapend conflict in handen valt van de tegenpartij heeft recht op bescherming als krijgsgevangene. Gevangen genomen geneeskundig personeel of geestelijk verzorgers zijn geen combattant en dus worden zij geen krijgsgevangene. Zij moeten in beginsel worden vrijgelaten.


Gerelateerde dossiers