Wie wordt beschermd onder het humanitair oorlogsrecht?

Internationale rechtsorde

Wie wordt beschermd onder het humanitair oorlogsrecht?

Voorop staat dat in situaties van een gewapend conflict iedereen een bepaalde mate van bescherming geniet. Het humanitair oorlogsrecht beschermt mensen die niet (langer) deelnemen aan de strijd. Dit zijn bijvoorbeeld burgers, gewonde soldaten, krijgsgevangenen en medisch personeel. Eén van de belangrijkste afspraken onder het humanitair oorlogsrecht is dat strijdende partijen deze mensen niet mogen aanvallen.


Gerelateerde dossiers