Zijn er internationale tribunalen om oorlogsmisdadigers te vervolgen?

Internationale rechtsorde

Zijn er internationale tribunalen om oorlogsmisdadigers te vervolgen?

Vanaf 1993 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ten aanzien van een aantal specifieke conflicten internationale tribunalen ingesteld om oorlogsmisdaden en andere internationale misdrijven te onderzoeken en de daders ervan te vervolgen, waaronder:

  • Joegoslavië Tribunaal (tot eind 2017)
  • Rwanda Tribunaal
  • Speciaal Hof voor Sierra Leone
  • Speciaal Tribunaal voor Libanon

Naast de internationale tribunalen zijn er ook zogenaamde gemengde tribunalen zoals de Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia en de Kosovo Specialist Chambers. Deze tribunalen zijn weliswaar nationale rechtbanken, maar hebben een belangrijke internationale component, zoals de deelname van internationale rechters en aanklagers om de onafhankelijkheid van de rechtsgang te waarborgen, waardoor zij ook wel worden aangeduid als gemengde tribunalen.

Internationaal Strafhof

Nadelen van de beschreven internationale en gemengde tribunalen zijn dat hun rechtsmacht beperkt is tot bepaalde gebieden, bepaalde tijdsperiodes en bepaalde misdrijven, en dat steeds opnieuw onderhandeld moet worden over de oprichting, de inrichting en de financiering ervan. In 1998 heeft de internationale gemeenschap daarom besloten om een permanent internationaal hof op te richten, het Internationaal Strafhof.

Zie ook

Wat is de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof?