Jurisprudentie

Banner - Jurisprudentie

Jurisprudentie

Jurisprudentie

U vindt hier uitspraken van internationale gerechtshoven en tribunalen en van nationale rechters, door te klikken op 'Publicaties' onder 'Doorzoek jurisprudentie'.

Steeds gaat het om uitspraken die bepalend zijn voor het Nederlandse standpunt met betrekking tot een internationaalrechtelijk onderwerp dan wel om uitspraken die voor Nederland relevant zijn voor de interpretatie en toepassing van het internationaal recht.
De internationale uitspraken zijn van internationale gerechtshoven en tribunalen, zoals bijvoorbeeld het Internationaal Gerechtshof, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Permanent Hof van Arbitrage, etc. 
De nationale uitspraken zijn uitspraken van Nederlandse rechters waarbij Nederland is betrokken én het internationaal recht een belangrijke rol vervult.

Bij elke uitspraak vindt u informatie over de procedure en over de inhoud, te weten rechtsvragen en conclusies.

Geneste Applicaties

Doorzoek jurisprudentie

Doorzoek jurisprudentie