Inloggen Account aanvragen

MH17

Banner - MH17

MH17

MH17

Op 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer in oost-Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Uit onderzoek bleek dat het vliegtuig neergehaald werd door een BUK-raket. Nederland doet er alles aan om de verdachten te berechten. Samen met België, Maleisië, Australië en Oekraïne doet Nederland strafrechtelijk onderzoek. Ook stelden Nederland en Australië in mei 2018 Rusland aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van het vliegtuig.

Aansprakelijkheid Rusland

Australië en Nederland houden de Russische Federatie aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Rusland is van dit besluit op de hoogte gesteld met een diplomatieke nota. Nederland en Australië hebben Rusland daarin verzocht om in overleg te treden met als doel tot een oplossing te komen die recht doet aan het enorme leed en de toegebrachte schade, veroor-zaakt door het neerhalen van MH17.
Het aansprakelijk stellen van Rusland voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17 op basis van het internationaal recht is een middel om waarheidsvinding en gerechtigheid te bewerkstelligen. Het staat los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging en berechting van de daders van het neerhalen van vlucht MH17, maar deze trajecten kunnen elkaar wel wederzijds versterken.

Vervolging en rechtszaak

Het Openbaar Ministerie gaat vier verdachten vervolgen voor het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014. De rechtbank Den Haag behandelt de strafzaak in het Justitieel Complex Schiphol.

Interventie individuele klachtprocedures MH17 EHRM

Op 4 april 2019 heeft Nederland een uitnodiging ontvangen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om te interveniëren in de individuele klachtprocedures die (mede) namens Nederlandse nabestaanden tegen Rusland zijn ingediend bij het EHRM met betrekking tot het neerhalen van vlucht MH17. Het betreft de klachten Ayley and Others v. Russia (no. 25714/16) en Angeline and Others v. Russia (no. 56328/18). 

Op grond van artikel 36 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) hebben staten waarvan een onderdaan verzoeker is recht om te interveniëren. Omdat er in de klachten tegen de Russische Federatie meerdere klagers de Nederlandse nationaliteit hebben, is Nederland uitgenodigd om te interveniëren.

Nederland zal gebruik maken van het recht om te interveniëren. Binnen een door het EHRM te bepalen termijn zal de interventie worden ingediend.

Tijdlijn

De Nederlandse regering wil dat het neerhalen van vlucht MH17 tot de bodem wordt uitgezocht. De tijdlijn geeft de belangrijke stappen weer van de inzet van de Nederlandse regering om te komen tot waarheidsvinding, gerechtigdheid en rekenschap voor het neerhalen van vlucht MH17.

Tijdlijn

 

Openbaar Ministerie MH17

Rechtszaak MH17 (Rechtspraak)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) MH17

Geneste Applicaties

Doorzoek MH17

Doorzoek MH17

Contentverzamelaar