MH17

Banner - MH17

© OM / Loes van der Meer

MH17

MH17

Op 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer in oost-Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Uit onderzoek bleek dat het vliegtuig neergehaald werd door een BUK-raket. Nederland doet er alles aan om waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor alle 298 slachtoffers en hun nabestaanden te bewerkstelligen.

Samen met België, Maleisië, Australië en Oekraïne doet Nederland strafrechtelijk onderzoek. Ook stelden Nederland en Australië in mei 2018 Rusland aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van het vliegtuig.

Aansprakelijkheid Rusland

Australië en Nederland houden de Russische Federatie aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Rusland is van dit besluit op de hoogte gesteld met een diplomatieke nota. Nederland en Australië hebben Rusland daarin verzocht om in overleg te treden met als doel tot een oplossing te komen die recht doet aan het enorme leed en de toegebrachte schade, veroorzaakt door het neerhalen van MH17.

Op 15 oktober 2020 heeft Rusland eenzijdig besloten om de gesprekken over staatsaansprakelijkheid te stoppen. Nederland en Australië en ook de leiders van de 27 EU-lidstaten op 16 oktober 2020, hebben via conclusies van de Europese Raad, de Russische Federatie opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Deze oproep aan de Russische Federatie is in OVSE-verband herhaald en belangrijke partners, te weten de VS, het VK en Canada, deden eenzelfde oproep aan de Russische Federatie. Indien Rusland niet bereid blijkt om terug te keren aan de onderhandelingstafel zullen Nederland en Australië zich beraden op volgende (juridische) stappen.

Het aansprakelijk stellen van Rusland voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17 op basis van het internationaal recht is een middel om waarheidsvinding en gerechtigheid te bewerkstelligen. Het staat los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging en berechting van de daders van het neerhalen van vlucht MH17, maar deze trajecten kunnen elkaar wel wederzijds versterken.

Vervolging en rechtszaak

Het Openbaar Ministerie gaat vier verdachten vervolgen voor het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014. De rechtbank Den Haag behandelt de strafzaak in het Justitieel Complex Schiphol.

EHRM procedures tegen Rusland 

Er lopen twee individuele klachtprocedures aangespannen door nabestaanden tegen de Russische Federatie inzake het neerhalen van vlucht MH17 bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het betreft de klachten Ayley and Others v. Russia (no. 25714/16) en Angeline and Others v. Russia (no. 56328/18). Op 4 april 2019 heeft Nederland een uitnodiging ontvangen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om te interveniëren in de individuele klachtprocedures die (mede) namens Nederlandse nabestaanden tegen Rusland zijn ingediend bij het EHRM met betrekking tot het neerhalen van vlucht MH17.

Op grond van artikel 36 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) hebben staten waarvan een onderdaan verzoeker is recht om te interveniëren. Omdat er in de klachten tegen de Russische Federatie meerdere klagers de Nederlandse nationaliteit hebben, is Nederland uitgenodigd om te interveniëren. Op 10 mei 2019 maakte Nederland bekend gebruik te zullen maken van dit recht om te interveniëren. Op 10 juli 2020 heeft Nederland een interstatelijk verzoekschrift (statenklacht) ingediend bij het EHRM tegen de Russische Federatie voor zijn aandeel bij het neerhalen van vlucht MH17. Hiermee ondersteunt het kabinet maximaal de individuele klachtprocedures van nabestaanden bij het EHRM en komt het op voor alle 298 slachtoffers van het neerhalen van vlucht MH17 en hun nabestaanden. Gelijktijdig met de statenklacht heeft Nederland ook de interventie in de individuele klachtprocedures ingediend.

Het EHRM heeft op 1 december 2020 besloten om in het belang van een efficiënte rechtsgang de statenklacht van Nederland tegen de Russische Federatie te voegen met twee statenklachten van Oekraïne tegen de Russische Federatie met betrekking tot gebeurtenissen in het oosten van Oekraïne. Het is voor het eerst dat het EHRM besluit statenklachten van verschillende staten te voegen. Het EHRM zal besluiten over het verdere verloop van deze procedure.

Tijdlijn

De Nederlandse regering wil dat het neerhalen van vlucht MH17 tot de bodem wordt uitgezocht. De MH17 Tijdlijn geeft de belangrijke stappen weer van de inzet van de Nederlandse regering om te komen tot waarheidsvinding, gerechtigdheid en rekenschap voor het neerhalen van vlucht MH17.

Zie ook

MH17 vliegramp, Openbaar Ministerie
Rechtszaak MH17, Rechtspraak
MH17, European Court of Human Rights

Geneste Applicaties

Doorzoek MH17

Doorzoek MH17

Contentverzamelaar