Zeegrenzen

Banner Zeegrenzen

Zeegrenzen

Zeegrenzen

Nederland heeft meerdere grenzen op zee. Deze grenzen bakenen maritieme zones af, waar Nederland bepaalde rechten heeft. Bijvoorbeeld om bodemschatten te exploiteren of schepen te controleren. Nederland heeft zeegrenzen op de Noordzee en zeegrenzen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De afbakening van maritieme zones dient in overeenstemming te zijn met de relevante bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.

Het Verdrag onderscheidt vier maritieme zones:

 • territoriale zee (tot maximaal 12 zeemijl uit de kust)
 • aansluitende zone (12 tot maximaal 24 zeemijl uit de kust)
 • exclusieve economische zone (tot maximaal 200 zeemijl uit de kust) en
 • continentaal plat (de zeebodem)

Staten genieten bepaalde rechten en bevoegdheden in de verschillende zones. De wateren buiten deze zones behoren tot de volle zee, die niet kan worden onderwerpen aan de soevereiniteit van staten.

Noordzee

De zeegrenzen op de Noordzee zijn vastgelegd in verdragen met België, Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast liggen op de Noordzee zones zoals het continentaal plat (de zeebode m) en de zones uit het Europese gemeenschappelijke visserijbeleid.

België

De zeegrens met België is vastgelegd in twee verdragen: een voor de territoriale zee en een voor het continentaal plat (de zeebodem). De afbakening van het continentaal plat geldt ook als afbakening van de Exclusieve Economische Zone (Verdrag Montego Bay) als een van de landen besluit een dergelijke zone in te stellen.

Duitsland

De zeegrens met Duitsland is ook vastgelegd in twee verdragen: een voor het continentaal plat nabij de kust, en een voor begrenzing van het continentaal plat verder onder de Noordzee.

Nederland en Duitsland zijn het nog niet eens over de grens van de territoriale zee nabij de monding van de Eems. Wel bestaat er een verdrag waarin afspraken staan over samenwerking: het Eems-Dollardverdrag. Bij dit verdrag hoort een Aanvullende overeenkomst. In de Aanvullende overeenkomst staan alleen afspraken over opsporen en winnen van aardolie en aardgas. De grenzen van het Verdrag en de Aanvullende Overeenkomst komen niet met elkaar overeen.

Verenigd Koninkrijk

De zeegrens met het Verenigd Koninkrijk is geregeld in een verdrag dat de  begrenzing regelt tussen Nederland, Noord-Ierland en Groot-Brittannië en de tussen deze landen gelegen continentale plat onder de Noordzee. Het verdrag is twee keer gewijzigd vanwege aansluiting op de grenzen met Duitsland en België.

Caribische zee

In de Caribische Zee grenst het Koninkrijk der Nederlanden aan diverse andere landen. Ook tussen de landen binnen het Koninkrijk zijn de grenzen van maritieme zones vastgelegd.

Landen binnen het Koninkrijk

De grenzen tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland zijn per wet geregeld. Tussen Saba en Sint Eustatius bestaat alleen verdeling van de territoriale zee van deze eilanden van Caribisch Nederland.

Zeegrenzen met andere landen

Het Koninkrijk heeft zeegrenzen met diverse andere landen in het Caribisch gebied:

 • Dominicaanse Republiek
 • Frankrijk (Saint Martin en Saint Barthélemy)
 • Saint Kitts en Nevis
 • Venezuela
 • Verenigd Koninkrijk (Anguilla)
 • Verenigde Staten (Amerikaanse Maagdeneilanden)

Een deel van deze grenzen is vastgelegd in verdragen, maar niet alle zeegrenzen in het Caribisch gebied zijn officieel vastgelegd.

Frankrijk

De zeegrens met Frankrijk is in een verdrag vastgelegd. Het gaat om een grens aan de west- en aan de oostzijde van het eiland Sint Maarten (NL) / Saint Martin (FR). De oostelijke grens is ook de grens met het Franse Saint Barthélemy.

Venezuela

De zeegrens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela ligt vast in een verdrag. Deze grens bestaat uit 4 sectoren:

 • Sector A begrenst Aruba aan de westzijde.
 • Sector B begrenst Aruba, Curaçao en Bonaire aan de zuidzijde.
 • Sector C begrenst Bonaire aan de oostzijde.
 • Sector D beschrijft de grens van Saba en Sint Eustatius met het Venezolaanse eiland Aves.

Andere landen

De zeegrenzen van het Koninkrijk der Nederlanden met de volgende landen in de Caribische Zee zijn niet officieel vastgelegd:

 • Dominicaanse Republiek (noordgrens van Aruba en Curaçao)
 • Saint Kitts en Nevis
 • Verenigd Koninkrijk (Anguilla)
 • Verenigde Staten (Amerikaanse Maagdeneilanden)

Zie ook

Geneste Applicaties

Doorzoek Zeegrenzen

Doorzoek Zeegrenzen

Contentverzamelaar