Zetelverdragen

Banner - Zetelverdragen

© Buitenlandse Zaken / Aad Meijer

Zetelverdragen

Zetelverdragen

Nederland is gastland voor verschillende (organen van) internationale gouvernementele organisaties (IGOs) zoals de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en het Internationaal Gerechtshof. Nederland is tevens dé vestigingsplaats geworden voor internationale en geïnternationaliseerde strafrechtelijke hoven en tribunalen, zoals het Internationaal Strafhof, het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen en de ‘Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution’.

In Nederland zijn ongeveer veertig IGOs gevestigd. Wanneer een IGO zich in Nederland wil vestigen, wordt een zetelverdrag gesloten. In een zetelverdrag worden allerlei zaken rondom de vestiging van een IGO in Nederland vastgelegd, waaronder de onschendbaarheid en de beveiliging van de zetel van de organisatie en de privileges en immuniteiten van de organisatie en haar medewerkers.

Gastlandbeleid IGOs

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het Nederlandse gastlandbeleid voor IGOs. De Directie Juridische Zaken (DJZ) van dit ministerie is op haar beurt verantwoordelijk voor de internationaalrechtelijke aspecten rondom de vestiging van een IGO in Nederland, waarbij voornamelijk kan worden gedacht aan het onderhandelen over en opstellen van zetelverdragen.

Zie ook

Zetelverdragen, Verdragenbank

Geneste Applicaties

Doorzoek Zetelverdragen

Doorzoek Zetelverdragen

Contentverzamelaar