Nederlands

MVRUIM NIEUWS

Multilateraal Verdrag Rechtshulp en Uitlevering Internationale Misdrijven

Multilateraal Verdrag Rechtshulp en Uitlevering Internationale Misdrijven

Argentinië, België, Mongolië, Nederland, Senegal en Slovenië werken in een kopgroep samen aan de totstandkoming van een Multilateraal Verdrag inzake Rechtshulp en Uitlevering bij Internationale Misdrijven, MVRUIM (MLA initiative in het Engels).

Dit verdrag beoogt straffeloosheid bij internationale misdrijven (o.a. genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid) tegen te gaan, door effectieve internationale samenwerking bij de nationale opsporing en vervolging van deze misdrijven mogelijk te maken.
Meer dan 70 landen steunen het MVRUIM-initiatief, zie Supporting States (pdf).

Het MVRUIM-initiatief bevindt zich in een vergevorderd stadium. De afgelopen jaren zijn diverse conferenties en besprekingen georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een Draft Convention MLA initiative (pdf, december 2022).

De Diplomatieke conferentie zal van 15 - 26 mei in Ljubljana, Slovenië plaatsvinden. Voor meer informatie zie MLA Initiative | GOV.SI

MLA Initiative documenten

Doorzoek MVRUIM