Nederlands

MVRUIM NIEUWS

Multilateraal Verdrag Rechtshulp en Uitlevering Internationale Misdrijven (MVRUIM)

Multilateraal Verdrag Rechtshulp en Uitlevering Internationale Misdrijven (MVRUIM)

Er bestaat een wereldwijde consensus dat genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven niet ongestraft mogen blijven. Onderzoek naar en vervolging van dergelijke misdrijven valt in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van staten. Om deze misdaden met succes te vervolgen voor nationale rechtbanken, is effectieve samenwerking tussen staten essentieel.

Mensen uit de praktijk en juridische experts uit landen verspreid over de vijf continenten kwamen tot de conclusie dat het huidige internationale procedurele juridische kader voor wederzijdse rechtshulp en uitlevering voor internationale misdrijven onvolledig en verouderd is. Dit vormt een ernstige belemmering voor het vermogen van staten om effectief samen te werken in de strijd tegen straffeloosheid. Daarom stelden Argentinië, België, Mongolië, Nederland, Senegal en Slovenië voor om een modern multilateraal procedureel verdrag op te stellen over wederzijdse rechtshulp en uitlevering, het MVRUIM-initiatief ('MLA Initiative' in het Engels). Dit verdrag moet een betere praktische samenwerking mogelijk maken tussen staten die deze misdrijven onderzoeken en vervolgen.

Het Verdrag van Ljubljana - Den Haag

Na jaren van uitgebreid voorbereidend werk vonden de onderhandelingen over het ontwerpverdrag plaats tijdens een twee weken durende diplomatieke conferentie in Ljubljana, Slovenië, in mei 2023. Tijdens deze conferentie namen 68 staten bij consensus de tekst aan van het Verdrag van Ljubljana - Den Haag inzake internationale samenwerking bij de opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en andere internationale misdrijven ('Verdrag van Ljubljana - Den Haag').

Het Verdrag van Ljubljana - Den Haag is een baanbrekend internationaal verdrag dat slachtoffers van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en andere internationale misdaden gerechtigheid zal brengen door effectieve en efficiënte internationale samenwerking bij de opsporing en vervolging van deze misdaden in eigen land te vergemakkelijken. Hierdoor worden nationale rechtssystemen versterkt en staten in staat gesteld om hun internationale wettelijke verplichtingen na te komen in de strijd tegen straffeloosheid voor internationale misdaden.

Ondertekeningsceremonie

Nu de tekst van het Verdrag van Ljubljana - Den Haag is aangenomen, is de volgende stap dat staten het verdrag ondertekenen en ratificeren. Daartoe zal van 14 tot 15 februari 2024 in Den Haag, Nederland, een Ondertekeningsceremonie worden gehouden.

Voor vragen over de ondertekeningsceremonie kunt u contact opnemen met: MLA-initiative@minjenv.nl

Ga voor meer informatie over het Verdrag van Ljubljana - Den Haag en aanverwante documenten naar: MLA Initiative | GOV.SI

Contentverzamelaar

MLA Initiative documenten

Doorzoek MVRUIM