Nederlands

MVRUIM NIEUWS

Multilateraal Verdrag Rechtshulp en Uitlevering Internationale Misdrijven

Multilateraal Verdrag Rechtshulp en Uitlevering Internationale Misdrijven

Argentinië, België, Mongolië, Nederland, Senegal en Slovenië werken in een kopgroep samen aan de totstandkoming van een Multilateraal Verdrag inzake Rechtshulp en Uitlevering bij Internationale Misdrijven, MVRUIM (MLA initiative in het Engels).

Dit verdrag beoogt straffeloosheid bij internationale misdrijven (o.a. genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid) tegen te gaan, door effectieve internationale samenwerking bij de nationale opsporing en vervolging van deze misdrijven mogelijk te maken.
Meer dan 70 landen steunen het MVRUIM-initiatief, zie Supporting States (pdf).

Het MVRUIM-initiatief bevindt zich in een vergevorderd stadium. De volgende bijeenkomsten zijn georganiseerd:

  • voorbereidende conferentie in Doorn (2017)
  • voorbereidende conferentie in Noordwijk (2019)
  • voorbereidende internationale bijeenkomst in Den Haag (2020)

Deze hebben geleid tot een Draft Convention MLA initiative (pdf, april 2021).

MLA Initiative documenten

Doorzoek MVRUIM