Inloggen Account aanvragen

Rechtsgrondslag geweldgebruik

Banner - Rechtsgrondslag geweldgebruik

Rechtsgrondslag geweldgebruik

Rechtsgrondslag geweldgebruik

Het gebruik van geweld tussen staten, en de dreiging daarmee, is niet toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 2(4) van het VN Handvest. Op deze regel bestaan enkele algemeen aanvaarde uitzonderingen. Dit zijn toestemming voor geweldgebruik van het land waarin het geweld wordt gebruikt, autorisatie door de Veiligheidsraad van de VN op basis van hoofdstuk VII van het VN Handvest, en het recht op individuele of collectieve zelfverdediging zoals vastgelegd in artikel 51 van het VN Handvest.
Voor de uitzending van Nederlandse militairen is (in het zogenaamde Toetsingskader) het vereiste vastgelegd dat deze uitzending in overeenstemming is met het internationaal recht. Deze eis betekent dat er een rechtsgrondslag moet zijn voor de missies waaraan Nederlandse militaire eenheden deelnemen. Deze eis geldt ook voor geweldgebruik waaraan Nederland politieke steun verleent.

Geneste Applicaties

Doorzoek Rechtsgrondslag Geweldgebruik

Doorzoek Rechtsgrondslag Geweldgebruik

Contentverzamelaar