Rechtsgrondslag geweldgebruik

Banner - Rechtsgrondslag geweldgebruik

© ANP

Rechtsgrondslag geweldgebruik

Rechtsgrondslag geweldgebruik

Het gebruik van geweld tussen staten, en de dreiging daarmee, is niet toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 2(4) van het VN Handvest. Op deze regel bestaan enkele algemeen aanvaarde uitzonderingen.

Uitzonderingen zijn:

  • toestemming voor geweldgebruik van het land waarin het geweld wordt gebruikt;
  • autorisatie door de Veiligheidsraad van de VN op basis van hoofdstuk VII van het VN Handvest;
  • het recht op individuele of collectieve zelfverdediging zoals vastgelegd in artikel 51 van het VN Handvest.

Missies

Voor de uitzending van Nederlandse militairen is (in het zogenaamde Toetsingskader) het vereiste vastgelegd dat deze uitzending in overeenstemming is met het internationaal recht. Deze eis betekent dat er een rechtsgrondslag moet zijn voor de missies waaraan Nederlandse militaire eenheden deelnemen. Deze eis geldt ook voor geweldgebruik waaraan Nederland politieke steun verleent.

Zie ook

United Nations Security Council

Aankomende documenten van de VN Veiligheidsraad, Security Council Report

Geneste Applicaties

Doorzoek Rechtsgrondslag geweldgebruik

Doorzoek Rechtsgrondslag geweldgebruik

Contentverzamelaar