Terrorismebestrijding

Banner - terrorismebestrijding

© Nationale Beeldbank

Terrorismebestrijding

Terrorismebestrijding

Terrorismebestrijding is een belangrijke taak van de Nederlandse overheid. Nederland voert deze taak zowel in het binnenland als in het buitenland uit.

Bij terrorismebestrijding moet rekening worden gehouden met de verplichtingen die deel uitmaken van verdragen over terrorisme waarbij Nederland partij is, waaronder verdragen die in VN‑verband tot stand zijn gekomen. Voorbeelden hiervan zijn het Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen uit 1997 en het Internationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme uit 1999.

Omdat Nederland zich op het standpunt stelt dat bij de bestrijding van terrorisme het internationaal recht moet worden gerespecteerd, zijn ook andere rechtsgebieden van belang zoals de mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht.

Zie ook

Geneste Applicaties

Doorzoek Terrorismebestrijding

Doorzoek Terrorismebestrijding

Contentverzamelaar