Wat is een internationale organisatie?

Internationale rechtsorde

Wat is een internationale organisatie?

Een internationale organisatie (IO) is een bij verdrag opgericht samenwerkingsverband tussen staten met eigen taken en organen.

Een intergouvernementele organisatie (IGO) is een internationale organisatie met een samenwerkingsverband tussen de uitvoerende tak (regeringen) van de lidstaten. In de besluitvormingsorganen hebben vertegenwoordigers van de regeringen zitting. De bekendste IGO is de Verenigde Naties (VN).